Prawo cywilne – ogólne zasady

Prawo cywilne to dział prawa, który reguluje stosunki między ludźmi. Jest to prawo prywatne, które określa, jakie są prawa i obowiązki stron w stosunku do siebie. Prawo cywilne obejmuje takie dziedziny jak prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo własności, prawo...

„Prawo cywilne – co to jest?”

Prawo cywilne jest działem prawa, który reguluje stosunki międzyludzkie oraz ich prawa i obowiązki. Prawo cywilne składa się z trzech gałęzi: prawa osobistego, prawa majątkowego oraz prawa rodzinnego. Prawo osobiste reguluje stosunki międzyludzkie, chroniąc jednostkę...

„Prawo cywilne a prawa człowieka”

Prawo cywilne reguluje relacje międzyludzkie w sferze prywatnej. Prawa człowieka są to natomiast prawa, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na jego status społeczny, czy też narodowość. Prawo cywilne chroni interesy jednostki, natomiast prawa człowieka...

„Prawo cywilne”

Prawo cywilne to jeden z trzech głównych działów prawa, obok prawa karnego i prawa administracyjnego. Prawo cywilne reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi oraz między osobami fizycznymi a osobami prawnymi. Obejmuje ono takie dziedziny jak prawo rodzinne,...

„Prawo cywilne w Polsce – zasady ogólne”

Prawo cywilne w Polsce reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi oraz prawnymi. Zasady ogólne prawa cywilnego są określone w kodeksie cywilnym. Prawo cywilne obejmuje takie dziedziny jak prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo własności, prawo zobowiązań, prawo...
Porozmawiajmy - Zadzwoń