Prawo cywilne reguluje relacje międzyludzkie w sferze prywatnej. Prawa człowieka są to natomiast prawa, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na jego status społeczny, czy też narodowość. Prawo cywilne chroni interesy jednostki, natomiast prawa człowieka...