Prawo cywilne reguluje relacje międzyludzkie w sferze prywatnej. Prawa człowieka są to natomiast prawa, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na jego status społeczny, czy też narodowość. Prawo cywilne chroni interesy jednostki, natomiast prawa człowieka są to prawa, które mają na celu ochronę podstawowych praw i wolności człowieka.

Porozmawiajmy - Zadzwoń