Prawo cywilne jest działem prawa, który reguluje stosunki międzyludzkie oraz ich prawa i obowiązki. Prawo cywilne składa się z trzech gałęzi: prawa osobistego, prawa majątkowego oraz prawa rodzinnego.

Prawo osobiste reguluje stosunki międzyludzkie, chroniąc jednostkę przed naruszeniem jej praw przez innych. Prawo majątkowe reguluje z kolei prawa i obowiązki właścicieli dóbr oraz ich wzajemne relacje. Prawo rodzinne zajmuje się natomiast problemami związanymi z rodziną i małżeństwem, a także prawami dzieci.

Porozmawiajmy - Zadzwoń