Prawo cywilne to dział prawa, który reguluje stosunki międzyludzkie oraz ich prawa i obowiązki. Prawo cywilne obejmuje szeroki zakres spraw, takich jak: prawo majątkowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo handlowe, prawo bankowe i ubezpieczeniowe.

Prawo cywilne jest jednym z najważniejszych działów prawa, ponieważ reguluje ono większość aspektów życia codziennego. Prawo cywilne jest stosowane przez sądy w sprawach osobistych i majątkowych, a także w sprawach rodzinnych.

Porozmawiajmy - Zadzwoń