Prawo cywilne, inaczej prawo prywatne, jest gałęzią prawa, która reguluje stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi. Zajmuje się ono takimi kwestiami jak: obowiązki, prawa i wolności jednostki, majątek, umowy, spadki oraz rodzina. Prawo cywilne jest jednym z najważniejszych działów prawa, ponieważ reguluje ono stosunki między obywatelami.

Porozmawiajmy - Zadzwoń