Sprawy cywilne to rodzaje sporów toczących się w sądach cywilnych, a nie w sądach karnych. Ogólne kwestie, które należą do tej kategorii, to takie sprawy, jak windykacja długów, postępowanie rozwodowe i wiele innych ważnych decyzji .

Innym popularnym tematem, który może pojawić się w systemie sądów cywilnych, jest pozew zbiorowy. Większość z nich obejmuje znane firmy prawnicze, takie jak Dykema Gossett, pomagające mniejszym grupom ludzi w ukierunkowanych procesach sądowych, które obejmują odpowiedzialność za produkt, błędną klasyfikację pracodawcy lub inne obszary dotknięte potencjalnie dużymi szkodami zbiorowymi.

Sprawy cywilne mogą obejmować obrażenia ciała, uszkodzenia mienia osobistego, spory dotyczące umów, koszty leczenia nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym, wypadki samochodowe lub w miejscu pracy.

Istnieją trzy specjalne przepisy dotyczące spraw cywilnych. Jedna z nich nazywana jest dystresem emocjonalnym i ma najbardziej rygorystyczne wymagania. Odszkodowanie z tytułu cierpienia emocjonalnego zazwyczaj obejmuje szkody psychiczne i emocjonalne powstałe w wyniku nadużyć słownych i/lub przemocy fizycznej, w tym zniesławiania własnej reputacji. Na ogół obejmuje udrękę psychiczną i inne czynniki określone przez prawo zwyczajowe poszczególnych państw.

Niektóre typowe przyczyny tego zespołu stresu pourazowego (PTSD) to napaść fizyczna, napaść lub znęcanie się na tle seksualnym, uraz wojenny lub inne brutalne incydenty, ale są też takie, które są spowodowane wyłącznie byciem świadkiem zdarzenia, takiego jak doświadczenie z 11 września w Nowym Jorku według do DSM-5

Adwokat Kielce Prawnik Kielce
Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak
ul. Świętego Leonarda 1 lok. 28
25-311 Kielce
tel. 535 866 000
krakowiak.radoslaw@gmail.com

Adwokat Skarżysko Prawnik Skarżysko
Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak
ul. Sikorskiego 22/2
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 535 866 000
krakowiak.radoslaw@gmail.com

Porozmawiajmy - Zadzwoń