Prawo cywilne to dział prawa, który reguluje stosunki między ludźmi. Jest to prawo prywatne, które określa, jakie są prawa i obowiązki stron w stosunku do siebie. Prawo cywilne obejmuje takie dziedziny jak prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo własności, prawo handlowe oraz prawo pracy.

Prawo cywilne jest stosowane przez sądy powszechne, a jego celem jest ochrona praw obywateli oraz uregulowanie ich wzajemnych stosunków. Prawo cywilne ma na celu także zapewnienie poszanowania prawa własności oraz prywatnego życia obywateli.

Porozmawiajmy - Zadzwoń