Skuteczność – 

wygramy

Twoją sprawę

 

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka adwokata Radosława Krakowiaka to wiodąca, ciągle poszerzająca swoją ofertę kancelaria. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej pomocy prawnej opartej na doświadczeniu, wiedzy i gwarancji zachowania tajemnicy adwokackiej oraz zachowania zasad etycznych. 
 
Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno  na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Usługi Kancelarii wykonywane są zarówno na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również na terenie całego kraju – osobiście lub w oparciu o współpracę z innymi kancelariami adwokackimi. 

Naszymi atutami jest wysoka skuteczność oraz wysokie zadowolenie naszych Mocodawców.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż nasza kancelaria została laureatem w konkursie Orły Prawa 2020 za wysokie oceny przyznawane przez naszych zadowolonych Mocodawców.

Nasza Kancelaria została również wyróżniona w serwisie oferteo. Codziennie poszerzamy swoją ofertę świadcząc usługi na wysokim poziomie. Wiemy, że tylko całkowite poświęcenie gwarantuje najwyższe zadowolenie naszych Mocodawców.

Nasze specjalizacje

Prawo cywilne

Sprawy cywilne to specyficzny rodzaj spraw w których niezbędna jest dogłębna wiedza i doświadczenie. Nasi adwokaci pomogą maksymalnie zwiększyć szanse na zwycięstwo. Skarżysko Kielce

Prawo karne

Czasami popadamy w konflikt z prawem. Tutaj niezbędna jest chwila (im szybciej tym lepiej) uzyskania ochrony prawnej adwokata. Jeżeli mają Ci postawić zarzuty lub doręczony zostanie akt oskarżenia nie ryzykuj – zaufaj specjalistom.  

i

Obsługa prawna firm

W ramach naszych usług świadczymy comiesięczną pomoc prawną firm. Windykujemy kontrahentów, którzy opóźniają się z zapłatą, sporządzamy, analizujemy umowy oraz świadczymy doradztwo prawne. Adwokat Kielce

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest szczególną dziedziną prawa. Pomagamy osobom min. uzyskać kontakty z dziećmi czy też uzyskać korzystne alimenty.

Odszkodowania

Pomagamy naszym Mocodawcom uzyskać maksymalnie możliwe odszkodowanie. Dochodzimy odszkodowań zarówno komunikacyjnych ale i w związku z wypadkami w pracy. Adwokat Skarżysko

i

Upadłości i restrukturyzacja

W ramach naszych usług świadczymy comiesięczną pomoc prawną firm. Windykujemy kontrahentów, którzy opóźniają się z zapłatą, sporządzamy, analizujemy umowy oraz świadczymy doradztwo prawne. Adwokat Kielce

Prawo cywilne

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie (min. wypadki komunikacyjne, szkoda na osobie i mieniu etc), jak również sprawami z zakresu prawa rzeczowego (ochrona posiadania, zniesienia współwłasności, służebności osobiste i gruntowe itd.). Świadczymy na powyższy zakres porady prawne, sporządzamy opinie prawne i reprezentujemy klientów przed wszelkimi sądami tj. sądami powszechnymi I i II instancji, jak również – w zależności od potrzeb – przed Sądem Najwyższym. Należy pamiętać, iż sądem I instancji dla niektórych rodzajów spraw jest Sąd Okręgowy. Sąd Okręgowy zwykle mieści się w miastach wojewódzkich np. Kielce czy Radom. Adwokat Kielce

Prawo karne

Odnośnie prawa karnego nasi prawnicy reprezentują naszych klientów we wszystkich rodzajach spraw (sprawy karne, karne skarbowe, o wykroczenia, o wykroczenia skarbowe) zarówno w postępowaniu przygotowawczym (min. prokuratura, policja) jak i przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu wykonawczym. Dodatkowo specjalizujemy się w dozorach elektronicznych oraz przedterminowych warunkowych zwolnieniach. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego. Występujemy zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych. Adwokat jest w stanie złożyć skuteczną apelację oraz uchronić przed skazaniem. Niektóre  sprawy są rozpoznawane przez Sąd Okręgowy np. na terenie woj. świętokrzyskiego znajduje się w mieście Kielce.

Zasiedzenia adwokat kielce

W ramach spraw cywilnych zajmujemy się również postępowaniem nieprocesowym min. nabywaniem prawa własności przez zasiedzenie. Należy pamiętać, iż możemy nabyć prawo własności na podstawie samego posiadania tzw. posiadania samoistnego tzn. kiedy władamy (corpus) oraz mamy chęć władania dla siebie (animus). W związku z tym po upływie terminu 20 lub 30 lat możemy nabyć nieruchomość nie posiadając aktu własności ziemi, czy też innego tytułu prawnego do nieruchomości. W praktyce przyjmuje się okres 30 letni zasiedzenia z uwagi na obowiązujące w prawie orzecznictwo sądowe.

Odszkodowania

Odnośnie odszkodowań nasza kancelaria zajmuje się sprawami w zakresie odszkodowań. Prowadzimy sprawy z zakresu odszkodowań (komunikacyjnych, wypadków na chodniku). Posiadamy w tym zakresie głębokie doświadczenie. Doradzamy jak należy doprowadzić sprawę do korzystnego rozwiązania. Przeprowadzamy dokładną analizę – przekazujemy szanse na wygranie sprawy i oceniamy rozmiar możliwego do uzyskania odszkodowania.

Wypadki na chodniku

Czasem trudną okolicznością jest wykazanie do kogo należy prawidłowe utrzymanie chodnika. Jeżeli chodnik jest nieprawidłowo wykonany, występują wystające płyty chodnikowe czy też wystające kostki brukowe, a ty poniosłeś z tego tytułu szkodę (wywróciłeś się) możesz dochodzić stosownego zadośćuczynienia. Tak samo występuje jeżeli chodnik w zimie był nieposypany, a ty wywróciłeś się.

Rozwody adwokat kielce

W ramach rozwodów świadczymy pomoc prawną we wszystkich stadiach postępowania. Sprawy rozwodowe wymagają szczególnego podejścia. Czasami pomagamy w ramach mediacji zawrzeć porozumienie pomiędzy małżonkami. Prowadzimy sprawy rozwodowe zarówno z orzeczeniem, jak i bez orzekania o winie stron. Prowadzimy sprawy zarówno przed Sądem Okręgowym, jak i w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Apelacyjnym.  

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne wymaga głębokiego zaangażowania i umiejętności prowadzenia rozmów ze strony pełnomocnika, szczególnej wrażliwości i umiejętności prowadzenia mediacji. Mając na uwadze powyższe świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodowych, separacji, unieważnienia małżeństwa, alimentów (o zasądzenie alimentów, o obniżenie albo o podwyższenie alimentów, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego), o ustalenie kontaktów pomiędzy dziećmi a rodzicami, jak również dotyczących władzy rodzicielskiej, o podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa i inne. 

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. W ramach prawa spadkowego zajmujemy się stwierdzeniami nabycia spadku, powództwami o zachowek oraz podziałami majątku wspólnego. 

Błędy w sztuce medycznej

Reprezentujemy klientów mając na celu udowodnienie lekarzowi oraz Zakładom Opieki Zdrowotnej błędów w sztuce medycznej oraz uzyskaniu w tym zakresie odszkodowań. Są to szczególnie trudne postępowania, gdyż szpitale często unikają odpowiedzialności często zaprzeczając, iż ich działanie było zgodne z zasadami sztuki medycznej. Dla udowodnienia lekarzowi oraz szpitalowi błędu konieczne staje się powołanie instytutów oraz skrupulatne przesłuchanie lekarzy oraz personelu medycznego. Specjalizujemy się szczególnie w zarażeniach szpitalnych WZW. Reprezentujemy również naszych klientów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Zdarzeń Medycznych.

Prawo gospodarcze adwokat skarżysko

Oferujemy Państwu obsługę prawną zarówno spółek prawa handlowego ( zarówno osobowych jak i kapitałowych) oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W tym zakresie nasi prawnicy sporządzają i opiniują umowy, sporządzają opinie prawne oraz reprezentują klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak i występowaniem w imieniu klientów na wszystkich etapach procedury upadłościowej, jak również w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prowadzimy również upadłości konsumenckie.

Prawo egzekucyjne

W ramach prawa egzekucyjnego pomagamy klientom w egzekucji należności wynikających
z prawomocnych wyroków sądowych. Pomagamy również odzyskać długi klientów prowadząc skuteczną windykację. Dobry adwokat jest w stanie poprowadzić windykację skutecznie i pewnie. W tym celu współpracujemy z komornikami na terenie całej Polski.

Arbitraż, negocjacje i mediacje 

Często wyjściem ze sporu jest jego ugodowe pozasądowe rozstrzygnięcie. W związku z powyższym kancelaria świadczy usługi na rzecz polubownego rozstrzygnięcia zaistniałych sporów. Zgodnie z umową strony tworzą między sobą wzajemne ustępstwa. Mediator jest osobą postronną, która dąży do tego aby strony doszły do porozumienia bez prowadzenia wieloletniej sprawy sądowej. 

adwokat kielce

Dlaczego my ?

Wysoko oceniana kancelaria

Nasza Kancelaria jest jedną z najlepiej ocenianych kancelarii.

Nowoczesna kancelaria

Nasza kancelaria jest jedną z najnowocześniejszych kancelarii na terenie województwa świętokrzyskiego. Pracujemy na dwóch głównych programach prawniczych dzięki czemu mamy dostęp do najnowszych komentarzy oraz orzeczeń sądowych.

Wnikliwa ocena sprawy

W naszej kancelarii szczegółowo analizujemy stan prawny każdej sprawy i określamy szanse na jej wygranie. 

Adwokat Skarżysko ul. Sikorskiego 22/2 Skarżysko-Kamienna

Zadzwoń

Telefon 535 866 000

Kancelaria Adwokacka w Kielcach

ul. Świętego Leonarda 1/28

25-311 Kielce

adwokat kielce

 

 

Kancelaria Adwokacka w Skarżysku-Kamiennej

ul.  Sikorskiego 22/2

26-110 Skarżysko – Kamienna o 

Kancelaria Adwokacka świadczy również pomoc prawną w gminach:
 

Bardo = Bielawa = Bierutów = Bogatynia = Boguszów-Gorce = Bolesławiec = Bolesławiec = Bolków = Borów = Brzeg Dolny = Bystrzyca Kłodzka = Chocianów = Chojnów = Chojnów = Ciepłowody = Cieszków = Czarny Bór = Czernica = Długołęka = Dobromierz = Dobroszyce = Domaniów = Duszniki-Zdrój = Dziadowa Kłoda = Dzierżoniów = Dzierżoniów = Gaworzyce = Głogów = Głogów = Głuszyca = Góra = Grębocice = Gromadka = Gryfów Śląski = Janowice Wielkie = Jawor = Jaworzyna Śląska = Jedlina-Zdrój = Jelcz-Laskowice = Jelenia Góra = Jemielno = Jerzmanowa = Jeżów Sudecki = Jordanów Śląski = Kamieniec Ząbkowicki = Kamienna Góra = Kamienna Góra = Karpacz = Kąty Wrocławskie = Kłodzko = Kłodzko = Kobierzyce = Kondratowice = Kostomłoty = Kotla = Kowary = Krośnice = Krotoszyce = Kudowa-Zdrój = Kunice = Lądek-Zdrój = Legnica = Legnickie Pole = Leśna = Lewin Kłodzki = Lubań = Lubań = Lubawka = Lubin = Lubin = Lubomierz = Lwówek Śląski = Łagiewniki = Malczyce = Marcinowice = Marciszów = Męcinka = Mieroszów = Mietków = Międzybórz = Międzylesie = Miękinia = Milicz = Miłkowice = Mirsk = Mściwojów = Mysłakowice = Niechlów = Niemcza = Nowa Ruda = Nowa Ruda = Nowogrodziec = Oborniki Śląskie = Oleśnica = Oleśnica = Olszyna = Oława = Oława = Osiecznica = Paszowice = Pęcław = Piechowice = Pielgrzymka = Pieńsk = Pieszyce = Piława Górna = Platerówka = Podgórzyn = Polanica-Zdrój = Polkowice = Powiat Bolesławiecki = Powiat Dzierżoniowski = Powiat Głogowski = Powiat Górowski = Powiat Jaworski = Powiat Karkonoski = Powiat Kamiennogórski = Powiat Kłodzki = Powiat Legnicki = Powiat Lubański = Powiat Lubiński = Powiat Lwówecki = Powiat Milicki = Powiat Oleśnicki = Powiat Oławski = Powiat Polkowicki = Powiat Strzeliński = Powiat Średzki = Powiat Świdnicki = Powiat Trzebnicki = Powiat Wałbrzyski = Powiat Wołowski = Powiat Wrocławski = Powiat Ząbkowicki = Powiat Zgorzelecki = Powiat Złotoryjski = Prochowice = Prusice = Przemków = Przeworno = Radków = Radwanice = Rudna = Ruja = Siechnice = Siekierczyn = Sobótka = Stara Kamienica = Stare Bogaczowice = Stoszowice = Stronie Śląskie = Strzegom = Strzelin = Sulików = Syców = Szczawno-Zdrój = Szczytna = Szklarska Poręba = Ścinawa = Środa Śląska = Świdnica = Świdnica = Świebodzice = Świeradów-Zdrój = Świerzawa = Trzebnica = Twardogóra = Udanin = Walim = Wałbrzych = Warta Bolesławiecka = Wądroże Wielkie = Wąsosz = Węgliniec = Wiązów = Wińsko = Wisznia Mała = Wleń = Wojcieszów = Województwo dolnośląskie = Wołów = Wrocław = Zagrodno = Zawidów = Zawonia = Ząbkowice Śląskie = Zgorzelec = Zgorzelec = Ziębice = Złotoryja = Złotoryja = Złoty Stok = Żarów = Żmigród = Żórawina = Żukowice = Aleksandrów Kujawski = Aleksandrów Kujawski = Bądkowo = Ciechocinek = Koneck = Nieszawa = Powiat Aleksandrowski = Raciążek = Waganiec = Zakrzewo = Bartniczka = Bobrowo = Brodnica = Brodnica = Brzozie = Górzno = Jabłonowo Pomorskie = Osiek = Powiat Brodnicki = Świedziebnia = Zbiczno = Białe Błota = Bydgoszcz = Dąbrowa Chełmińska = Dobrcz = Koronowo = Nowa Wieś Wielka = Osielsko = Powiat Bydgoski = Sicienko = Solec Kujawski = Chełmno = Chełmno = Kijewo Królewskie = Lisewo = Papowo Biskupie = Powiat Chełmiński = Stolno = Unisław = Ciechocin = Golub-Dobrzyń = Golub-Dobrzyń = Kowalewo Pomorskie = Powiat Golubsko-Dobrzyński = Radomin = Zbójno = Grudziądz = Grudziądz = Gruta = Łasin = Powiat Grudziądzki = Radzyń Chełmiński = Rogóźno = Świecie Nad Osą = Dąbrowa Biskupia = Gniewkowo = Inowrocław = Inowrocław = Janikowo = Kruszwica = Pakość = Powiat Inowrocławski = Rojewo = Złotniki Kujawskie = Bobrowniki = Chrostkowo = Dobrzyń nad Wisłą = Kikół = Lipno = Lipno = Powiat Lipnowski = Skępe = Tłuchowo = Wielgie = Dąbrowa = Jeziora Wielkie = Mogilno = Powiat Mogileński = Strzelno = Kcynia = Mrocza = Nakło nad Notecią = Powiat Nakielski = Sadki = Szubin = Bytoń = Dobre = Osięciny = Piotrków Kujawski = Powiat Radziejowski = Radziejów = Radziejów = Topólka = Brzuze = Powiat Rypiński = Rogowo = Rypin = Rypin = Skrwilno = Wąpielsk =  Powiat Sępoleński = Kamień Krajeński = Sępólno Krajeńskie = Sośno = Więcbork = Bukowiec = Dragacz = Drzycim = Jeżewo = Lniano = Nowe = Osie = Powiat Świecki = Pruszcz = Świecie = Świekatowo = Warlubie = Toruń = Chełmża = Chełmża = Czernikowo = Lubicz = Łubianka = Łysomice = Obrowo = Powiat Toruński = Wielka Nieszawka = Zławieś Wielka = Cekcyn = Gostycyn = Kęsowo = Lubiewo = Powiat Tucholski = Śliwice = Tuchola =  Powiat Wąbrzeski = Dębowa Łąka = Książki = Płużnica = Ryńsk = Wąbrzeźno = Włocławek = Baruchowo = Boniewo = Brześć Kujawski = Choceń = Chodecz = Fabianki = Izbica Kujawska = Kowal = Kowal = Lubanie = Lubień Kujawski = Lubraniec = Powiat Włocławski = Włocławek = Barcin = Gąsawa = Janowiec Wielkopolski = Łabiszyn = Powiat Żniński = Rogowo = Żnin = Województwo kujawsko-pomorskie = Biała Podlaska = Biała Podlaska = Drelów = Janów Podlaski = Kodeń = Konstantynów = Leśna Podlaska = Łomazy = Międzyrzec Podlaski = Międzyrzec Podlaski = Piszczac = Powiat Bialski = Rokitno = Rossosz = Sławatycze = Sosnówka = Terespol = Terespol = Tuczna = Wisznice = Zalesie = Aleksandrów = Biłgoraj = Biłgoraj = Biszcza = Frampol = Goraj = Józefów = Księżpol = Łukowa = Obsza = Potok Górny = Powiat Biłgorajski = Tarnogród = Tereszpol = Turobin = Białopole = Chełm = Chełm = Dorohusk = Dubienka = Kamień = Leśniowice = Powiat Chełmski = Rejowiec = Rejowiec Fabryczny = Rejowiec Fabryczny = Ruda-Huta = Sawin = Siedliszcze = Wierzbica = Wojsławice = Żmudź = Dołhobyczów = Horodło = Hrubieszów = Hrubieszów = Mircze = Powiat Hrubieszowski = Trzeszczany = Uchanie = Werbkowice = Batorz = Chrzanów = Dzwola = Godziszów = Janów Lubelski = Modliborzyce = Potok Wielki = Powiat Janowski = Fajsławice = Gorzków = Izbica = Krasnystaw = Krasnystaw = Kraśniczyn = Łopiennik Górny = Powiat Krasnostawski = Rudnik = Siennica Różana = Żółkiewka = Annopol = Dzierzkowice = Gościeradów = Kraśnik = Kraśnik = Powiat Kraśnicki = Szastarka = Trzydnik Duży = Urzędów = Wilkołaz = Zakrzówek = Abramów = Firlej = Jeziorzany = Kamionka = Kock = Lubartów = Lubartów = Michów = Niedźwiada = Ostrów Lubelski = Ostrówek = Powiat Lubartowski = Serniki = Uścimów = Bełżyce = Borzechów = Bychawa = Garbów = Głusk = Jabłonna = Jastków = Konopnica = Krzczonów = Niedrzwica Duża = Niemce = Powiat Lubelski = Strzyżewice = Wojciechów = Wólka = Wysokie = Zakrzew = Lublin = Cyców = Ludwin = Łęczna = Milejów = Powiat Łęczyński = Puchaczów = Spiczyn = Adamów = Krzywda = Łuków = Łuków = Powiat Łukowski = Serokomla = Stanin = Stoczek Łukowski = Stoczek Łukowski = Trzebieszów = Wojcieszków = Wola Mysłowska = Chodel = Józefów nad Wisłą = Karczmiska = Łaziska = Opole Lubelskie = Poniatowa = Powiat Opolski = Wilków = Dębowa Kłoda = Jabłoń = Milanów = Parczew = Podedwórze = Powiat Parczewski = Siemień = Sosnowica = Baranów = Janowiec = Kazimierz Dolny  = Końskowola = Kurów = Markuszów = Nałęczów = Powiat Puławski = Puławy = Puławy = Wąwolnica = Żyrzyn = Borki = Czemierniki = Kąkolewnica = Komarówka Podlaska = Powiat Radzyński = Radzyń Podlaski = Radzyń Podlaski = Ulan-Majorat = Wohyń = Dęblin = Kłoczew = Nowodwór = Powiat Rycki = Ryki = Stężyca = Ułęż = Mełgiew = Piaski = Powiat Świdnicki = Rybczewice = Świdnik = Trawniki = Bełżec = Jarczów = Krynice = Lubycza Królewska = Łaszczów = Powiat Tomaszowski = Rachanie = Susiec = Tarnawatka = Telatyn = Tomaszów Lubelski = Tomaszów Lubelski = Tyszowce = Ulhówek = Hanna = Hańsk = Powiat Włodawski = Stary Brus = Urszulin = Włodawa = Włodawa = Wola Uhruska = Wyryki = Adamów = Grabowiec = Komarów-Osada = Krasnobród = Łabunie = Miączyn = Nielisz = Powiat Zamojski = Radecznica = Sitno = Skierbieszów = Stary Zamość = Sułów = Szczebrzeszyn = Zamość = Zamość = Zwierzyniec = Województwo lubelskie = Bogdaniec = Deszczno = Kłodawa = Kostrzyn nad Odrą = Lubiszyn = Powiat Gorzowski = Santok = Witnica = Gorzów Wielkopolski = Bobrowice = Bytnica = Dąbie = Gubin = Gubin = Krosno Odrzańskie = Maszewo = Powiat Krośnieński = Bledzew = Międzyrzecz = Powiat Międzyrzecki = Przytoczna = Pszczew = Skwierzyna = Trzciel = Bytom Odrzański = Kolsko = Kożuchów = Nowa Sól = Nowa Sól = Nowe Miasteczko = Otyń = Powiat Nowosolski = Siedlisko = Cybinka = Górzyca = Ośno Lubuskie = Powiat Słubicki = Rzepin = Słubice = Dobiegniew = Drezdenko = Powiat Strzelecko-Drezdenecki = Stare Kurowo = Strzelce Krajeńskie = Zwierzyn = Krzeszyce = Lubniewice = Powiat Sulęciński = Słońsk = Sulęcin = Torzym = Lubrza = Łagów = Powiat Świebodziński = Skąpe = Szczaniec = Świebodzin = Zbąszynek = Powiat Wschowski = Sława = Szlichtyngowa = Wschowa = Zielona Góra = Babimost = Bojadła = Czerwieńsk = Kargowa = Nowogród Bobrzański = Powiat Zielonogórski = Sulechów = Świdnica = Trzebiechów = Zabór = Brzeźnica = Gozdnica = Iłowa = Małomice = Niegosławice = Powiat Żagański = Szprotawa = Wymiarki = Żagań = Żagań = Brody = Jasień = Lipinki Łużyckie = Lubsko = Łęknica = Powiat Żarski = Przewóz = Trzebiel = Tuplice = Żary = Żary = Województwo lubuskie = Aleksandrów = Aleksandrów Łódzki = Andrespol = Bedlno = Bełchatów = Bełchatów = Będków = Biała = Biała Rawska = Białaczów = Bielawy = Błaszki = Bolesławiec = Bolimów = Brąszewice = Brójce = Brzeziny = Brzeziny = Brzeźnio = Buczek = Budziszewice = Burzenin = Chąśno = Cielądz = Czarnocin = Czarnożyły = Czastary = Czerniewice = Dalików = Daszyna = Dąbrowice = Dłutów = Dmosin = Dobroń = Dobryszyce = Domaniewice = Drużbice = Drzewica = Działoszyn = Galewice = Gidle = Głowno = Głowno = Głuchów = Godzianów = Gomunice = Gorzkowice = Goszczanów = Góra Świętej Małgorzaty = Grabica = Grabów = Inowłódz = Jeżów = Kamieńsk = Kiełczygłów = Kiernozia = Kleszczów = Klonowa = Kluki = Kobiele Wielkie = Kocierzew Południowy = Kodrąb = Koluszki = Konopnica = Konstantynów Łódzki = Kowiesy = Krośniewice = Krzyżanów = Ksawerów = Kutno = Kutno = Lgota Wielka = Lipce Reymontowskie = Lubochnia = Lutomiersk = Lututów = Ładzice = Łanięta = Łask = Łęczyca = Łęczyca = Łęki Szlacheckie = Łowicz = Łowicz = Łódź = Łubnice = Łyszkowice = Maków = Masłowice = Mniszków = Mokrsko = Moszczenica = Nieborów = Nowa Brzeźnica = Nowe Ostrowy = Nowosolna = Nowy Kawęczyn = Opoczno = Oporów = Osjaków = Ostrówek = Ozorków = Ozorków = Pabianice = Pabianice = Pajęczno = Paradyż = Parzęczew = Pątnów = Pęczniew = Piątek = Piotrków Trybunalski = Poddębice = Poświętne = Powiat Bełchatowski = Powiat Brzeziński = Powiat Kutnowski = Powiat Łaski = Powiat Łęczycki = Powiat Łowicki = Powiat Łódzki Wschodni = Powiat Opoczyński = Powiat Pabianicki = Powiat Pajęczański = Powiat Piotrkowski = Powiat Poddębicki = Powiat Radomszczański = Powiat Rawski = Powiat Sieradzki = Powiat Skierniewicki = Powiat Tomaszowski = Powiat Wieluński = Powiat Wieruszowski = Powiat Zduńskowolski = Powiat Zgierski = Przedbórz = Radomsko = Radomsko = Rawa Mazowiecka = Rawa Mazowiecka = Regnów = Ręczno = Rogów = Rokiciny = Rozprza = Rusiec = Rząśnia = Rzeczyca = Rzgów = Sadkowice = Sędziejowice = Siemkowice = Sieradz = Sieradz = Skierniewice = Skierniewice = Skomlin = Sławno = Słupia = Sokolniki = Stryków = Strzelce = Strzelce Wielkie = Sulejów = Sulmierzyce = Szadek = Szczerców = Świnice Warckie = Tomaszów Mazowiecki = Tomaszów Mazowiecki = Tuszyn = Ujazd = Uniejów = Warta = Wartkowice = Widawa = Wielgomłyny = Wieluń = Wieruszów = Wierzchlas = Witonia = Wodzierady = Województwo łódzkie  = Wola Krzysztoporska = Wolbórz = Wróblew = Zadzim = Zapolice = Zduny = Zduńska Wola = Zduńska Wola = Zelów = Zgierz = Zgierz = Złoczew = Żarnów = Żelechlinek = Żychlin = Żytno = Bochnia = Bochnia = Drwinia = Lipnica Murowana = Łapanów = Nowy Wiśnicz = Powiat Bocheński = Rzezawa = Trzciana = Żegocina = Borzęcin = Brzesko = Czchów = Dębno = Gnojnik = Iwkowa = Powiat Brzeski = Szczurowa = Alwernia = Babice = Chrzanów = Libiąż = Powiat Chrzanowski = Trzebinia = Bolesław = Dąbrowa Tarnowska = Gręboszów = Mędrzechów = Olesno = Powiat Dąbrowski = Radgoszcz = Szczucin = Biecz = Bobowa = Gorlice = Gorlice = Lipinki = Łużna = Moszczenica = Powiat Gorlicki = Ropa = Sękowa = Uście Gorlickie = Czernichów = Igołomia-Wawrzeńczyce = Iwanowice = Jerzmanowice-Przeginia = Kocmyrzów-Luborzyca = Kraków = Krzeszowice = Liszki = Michałowice = Mogilany = Powiat Krakowski = Skała = Skawina = Słomniki = Sułoszowa = Świątniki Górne = Wielka Wieś = Zabierzów = Zielonki = Dobra = Jodłownik = Kamienica = Laskowa = Limanowa = Limanowa = Łukowica = Mszana Dolna = Mszana Dolna = Niedźwiedź = Powiat Limanowski = Słopnice = Tymbark = Charsznica = Gołcza = Kozłów = Książ Wielki = Miechów = Powiat Miechowski = Racławice = Słaboszów = Dobczyce = Lubień = Myślenice = Pcim = Powiat Myślenicki = Raciechowice = Siepraw = Sułkowice = Tokarnia = Wiśniowa = Chełmiec = Gródek Nad Dunajcem = Grybów = Grybów = Kamionka Wielka = Korzenna = Krynica Zdrój = Łabowa = Łącko = Łososina Dolna = Muszyna = Nawojowa = Piwniczna Zdrój = Podegrodzie = Powiat Nowosądecki = Rytro = Stary Sącz = Czarny Dunajec = Czorsztyn = Jabłonka = Krościenko nad Dunajcem = Lipnica Wielka = Łapsze Niżne = Nowy Targ = Nowy Targ = Ochotnica Dolna = Powiat Nowotarski = Raba Wyżna = Rabka Zdrój = Spytkowice = Szaflary = Szczawnica = Nowy Sącz = Bolesław = Bukowno = Klucze = Olkusz = Powiat Olkuski = Trzyciąż = Wolbrom = Brzeszcze = Chełmek = Kęty = Osiek = Oświęcim = Oświęcim = Polanka Wielka = Powiat Oświęcimski = Przeciszów = Zator = Koniusza = Koszyce = Nowe Brzesko = Pałecznica = Powiat Proszowicki = Proszowice = Radziemice = Budzów = Bystra-Sidzina = Jordanów = Jordanów = Maków Podhalański = Powiat Suski = Stryszawa = Sucha Beskidzka = Zawoja = Zembrzyce = Ciężkowice = Gromnik = Lisia Góra = Pleśna = Powiat Tarnowski = Radłów = Ryglice = Rzepiennik Strzyżewski = Skrzyszów = Szerzyny = Tarnów = Tuchów = Wierzchosławice = Wietrzychowice = Wojnicz = Zakliczyn = Żabno = Tarnów = Biały Dunajec = Bukowina Tatrzańska = Kościelisko = Poronin = Powiat Tatrzański = Zakopane = Andrychów = Brzeźnica = Kalwaria Zebrzydowska = Lanckorona = Mucharz = Powiat Wadowicki = Spytkowice = Stryszów = Tomice = Wadowice = Wieprz = Biskupice = Gdów = Kłaj = Niepołomice = Powiat Wielicki = Wieliczka = Województwo małopolskie = Andrzejewo = Baboszewo = Baranowo = Baranów = Belsk Duży = Białobrzegi = Bielany = Bielsk = Bieżuń = Błędów = Błonie = Bodzanów = Boguty-Pianki = Borkowice = Borowie = Brańszczyk = Brochów = Brok = Brudzeń Duży = Brwinów = Bulkowo = Cegłów = Celestynów = Ceranów = Chlewiska = Chorzele = Chotcza = Chynów = Ciechanów = Ciechanów = Ciepielów = Czarnia = Czernice Borowe = Czerwin = Czerwińsk Nad Wisłą = Czerwonka = Czosnów = Dąbrówka = Dębe Wielkie = Długosiodło = Dobre = Domanice = Drobin = Dzierzążnia = Dzierzgowo = Garbatka-Letnisko = Garwolin = Garwolin = Gąbin = Gielniów = Glinojeck = Głowaczów = Gniewoszów = Gołymin-Ośrodek = Gostynin = Gostynin = Goszczyn = Goworowo = Gozdowo = Góra Kalwaria = Górzno = Gózd = Grabów Nad Pilicą = Grębków = Grodzisk Mazowiecki = Grójec = Grudusk = Gzy = Halinów = Huszlew = Iłów = Iłża = Izabelin = Jabłonna = Jabłonna Lacka = Jadów = Jaktorów = Jakubów = Jasieniec = Jastrząb = Jastrzębia = Jedlińsk = Jedlnia-Letnisko = Jednorożec = Joniec = Józefów = Kadzidło = Kałuszyn = Kampinos = Karczew = Karniewo = Kazanów = Klembów = Klwów = Kobyłka = Kołbiel = Konstancin-Jeziorna = Korczew = Korytnica = Kosów Lacki = Kotuń = Kowala = Kozienice = Krasne = Krasnosielc = Krzynowłoga Mała = Kuczbork-Osada = Latowicz = Legionowo = Lelis = Leoncin = Leszno = Lesznowola = Lipowiec Kościelny = Lipsko = Liw = Lubowidz = Lutocin = Łaskarzew = Łaskarzew = Łąck = Łochów = Łomianki = Łosice = Łyse = Maciejowice = Magnuszew = Maków Mazowiecki = Mała Wieś = Małkinia Górna = Marki = Miastków Kościelny = Michałowice = Miedzna = Milanówek = Mińsk Mazowiecki = Mińsk Mazowiecki = Mirów = Mława = Młodzieszyn = Młynarze = Mochowo = Mogielnica = Mokobody = Mordy = Mrozy = Mszczonów = Myszyniec = Nadarzyn = Naruszewo = Nasielsk = Nieporęt = Nowa Sucha = Nowe Miasto = Nowe Miasto nad Pilicą = Nowy Duninów = Nowy Dwór Mazowiecki = Nur = Obryte = Odrzywół = Ojrzeń = Olszanka = Olszewo-Borki = Opinogóra Górna = Orońsko = Osieck = Ostrołęka = Ostrów Mazowiecka = Ostrów Mazowiecka = Otwock = Ożarów Mazowiecki = Pacyna = Paprotnia = Parysów = Piaseczno = Piastów = Pilawa = Pionki = Pionki = Platerów = Płock = Płoniawy-Bramura = Płońsk = Płońsk = Pniewy = Podkowa Leśna = Pokrzywnica = Policzna = Pomiechówek = Poświętne = Potworów = Powiat Białobrzeski = Powiat Ciechanowski = Powiat Garwoliński = Powiat Gostyniński = Powiat Grodziski = Powiat Grójecki = Powiat Kozienicki = Powiat Legionowski = Powiat Lipski = Powiat Łosicki = Powiat Makowski = Powiat Miński = Powiat Mławski = Powiat Nowodworski = Powiat Ostrołęcki = Powiat Ostrowski = Powiat Otwocki = Powiat Piaseczyński = Powiat Płocki = Powiat Płoński = Powiat Pruszkowski = Powiat Przasnyski = Powiat Przysuski = Powiat Pułtuski = Powiat Radomski = Powiat Siedlecki = Powiat Sierpecki = Powiat Sochaczewski = Powiat Sokołowski = Powiat Szydłowiecki = Powiat Warszawski Zachodni = Powiat Węgrowski = Powiat Wołomiński = Powiat Wyszkowski = Powiat Zwoleński = Powiat Żuromiński = Powiat Żyrardowski = Prażmów = Promna = Pruszków = Przasnysz = Przasnysz = Przesmyki = Przyłęk = Przysucha = Przytyk = Pułtusk = Puszcza Mariańska = Raciąż = Raciąż = Radom = Radzanowo = Radzanów = Radzanów = Radziejowice = Radzymin = Raszyn = Regimin = Repki = Rościszewo = Różan = Rusinów = Rybno = Rząśnik = Rzeczniów = Rzekuń = Rzewnie = Sabnie = Sadowne = Sanniki = Sarnaki = Serock = Sieciechów = Siedlce = Siedlce = Siemiątkowo = Siennica = Sienno = Sierpc = Sierpc = Skaryszew = Skórzec = Słubice = Słupno = Sobienie-Jeziory = Sobolew = Sochaczew = Sochaczew = Sochocin = Sokołów Podlaski = Sokołów Podlaski = Solec nad Wisłą = Somianka = Sońsk = Stanisławów = Stara Biała = Stara Błotnica = Stara Kornica = Stare Babice = Staroźreby = Stary Lubotyń = Sterdyń = Stoczek = Strachówka = Stromiec = Strzegowo = Stupsk = Suchożebry = Sulejówek = Sypniewo = Szczawin Kościelny = Szczutowo = Szelków = Szreńsk = Szulborze Wielkie = Szydłowiec = Szydłowo = Świercze = Tarczyn = Tczów = Teresin = Tłuszcz = Trojanów = Troszyn = Warka = Warszawa = Bemowo  = Białołęka  = Bielany = Mokotów = Ochota = Praga-Południe = Praga-Północ = Rembertów = Śródmieście = Targówek = Ursus = Ursynów = Wawer = Wesoła = Wilanów = Włochy = Wola  = Żoliborz = Wąsewo = Węgrów = Wiązowna = Wieczfnia Kościelna = Wieliszew = Wieniawa = Wierzbica = Wierzbno = Wilga = Winnica = Wiskitki = Wiśniew = Wiśniewo = Wodynie = Województwo mazowieckie = Wolanów = Wołomin = Wyszków = Wyszogród = Wyśmierzyce = Zabrodzie = Zakroczym = Zakrzew = Załuski = Zaręby Kościelne = Zatory = Zawidz = Ząbki = Zbuczyn = Zielonka = Zwoleń = Żabia Wola = Żelechów = Żuromin = Żyrardów = Brzeg = Grodków = Lewin Brzeski = Lubsza = Olszanka = Powiat Brzeski = Skarbimierz = Baborów = Branice = Głubczyce = Kietrz = Powiat Głubczycki = Bierawa = Cisek = Kędzierzyn-Koźle = Pawłowiczki = Polska Cerekiew = Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski = Reńska Wieś = Byczyna = Kluczbork = Lasowice Wielkie = Powiat Kluczborski = Wołczyn = Gogolin = Krapkowice = Powiat Krapkowicki = Strzeleczki = Walce = Zdzieszowice = Domaszowice = Namysłów = Pokój = Powiat Namysłowski = Świerczów = Wilków = Głuchołazy = Kamiennik = Korfantów = Łambinowice = Nysa = Otmuchów = Paczków = Pakosławice = Powiat Nyski = Skoroszyce = Dobrodzień = Gorzów Śląski = Olesno = Powiat Oleski = Praszka = Radłów = Rudniki = Zębowice = Opole = Chrząstowice = Dąbrowa = Dobrzeń Wielki = Komprachcice = Łubniany = Murów = Niemodlin = Ozimek = Popielów = Powiat Opolski = Prószków = Tarnów Opolski = Tułowice = Turawa = Biała = Głogówek = Lubrza = Powiat Prudnicki = Prudnik = Izbicko = Jemielnica = Kolonowskie = Leśnica = Powiat Strzelecki = Strzelce Opolskie = Ujazd = Zawadzkie = Województwo opolskie = Czarna = Lutowiska = Powiat Bieszczadzki = Ustrzyki Dolne = Brzozów = Domaradz = Dydnia = Haczów = Jasienica Rosielna = Nozdrzec = Powiat Brzozowski = Brzostek = Czarna = Dębica = Dębica = Jodłowa = Pilzno = Powiat Dębicki = Żyraków = Chłopice = Jarosław = Jarosław = Laszki = Pawłosiów = Powiat Jarosławski = Pruchnik = Radymno = Radymno = Rokietnica = Roźwienica = Wiązownica = Brzyska = Dębowiec = Jasło = Jasło = Kołaczyce = Krempna = Nowy Żmigród = Osiek Jasielski = Powiat Jasielski = Skołyszyn = Tarnowiec = Cmolas = Dzikowiec = Kolbuszowa = Majdan Królewski = Niwiska = Powiat Kolbuszowski = Raniżów = Chorkówka = Dukla = Iwonicz-Zdrój = Jaśliska = Jedlicze = Korczyna = Krosno = Krościenko Wyżne = Miejsce Piastowe = Powiat Krośnieński = Rymanów = Wojaszówka = Baligród = Cisna = Lesko = Olszanica = Powiat Leski = Solina = Grodzisko Dolne = Kuryłówka = Leżajsk = Leżajsk = Nowa Sarzyna = Powiat Leżajski = Cieszanów = Horyniec-Zdrój = Lubaczów = Lubaczów = Narol = Oleszyce = Powiat Lubaczowski = Stary Dzików = Wielkie Oczy = Białobrzegi = Czarna = Łańcut = Łańcut = Markowa = Powiat Łańcucki = Rakszawa = Żołynia = Borowa = Czermin = Gawłuszowice = Mielec = Mielec = Padew Narodowa = Powiat Mielecki = Przecław = Radomyśl Wielki = Tuszów Narodowy = Wadowice Górne = Harasiuki = Jarocin = Jeżowe = Krzeszów = Nisko = Powiat Niżański = Rudnik nad Sanem = Ulanów = Bircza = Dubiecko = Fredropol = Krasiczyn = Krzywcza = Medyka = Orły = Powiat Przemyski = Przemyśl = Przemyśl = Stubno = Żurawica = Adamówka = Gać = Jawornik Polski = Kańczuga = Powiat Przeworski = Przeworsk = Przeworsk = Sieniawa = Tryńcza = Zarzecze = Iwierzyce = Ostrów = Powiat Ropczycko-Sędziszowski = Ropczyce = Sędziszów Małopolski = Wielopole Skrzyńskie = Błażowa = Boguchwała = Chmielnik = Dynów = Dynów = Głogów Małopolski = Hyżne = Kamień = Krasne = Lubenia = Powiat Rzeszowski = Rzeszów = Sokołów Małopolski = Świlcza = Trzebownisko = Tyczyn = Besko = Bukowsko = Komańcza = Powiat Sanocki = Sanok = Sanok = Tyrawa Wołoska = Zagórz = Zarszyn = Bojanów = Powiat Stalowowolski = Pysznica = Radomyśl nad Sanem = Stalowa Wola = Zaklików = Zaleszany = Czudec = Frysztak = Niebylec = Powiat Strzyżowski = Strzyżów = Wiśniowa = Baranów Sandomierski = Gorzyce = Grębów = Nowa Dęba = Powiat Tarnobrzeski = Tarnobrzeg = Województwo podkarpackie  = Augustów = Augustów = Bargłów Kościelny = Lipsk = Nowinka = Płaska = Powiat Augustowski = Sztabin = Choroszcz = Czarna Białostocka = Dobrzyniewo Duże = Gródek = Juchnowiec Kościelny = Łapy = Michałowo = Poświętne = Powiat Białostocki = Supraśl = Suraż = Turośń Kościelna = Tykocin = Wasilków = Zabłudów = Zawady = Białystok = Bielsk Podlaski = Bielsk Podlaski = Boćki = Brańsk = Brańsk = Orla = Powiat Bielski = Rudka = Wyszki = Grajewo = Grajewo = Powiat Grajewski = Radziłów = Rajgród = Szczuczyn = Wąsosz = Białowieża = Czeremcha = Czyże = Dubicze Cerkiewne = Hajnówka = Hajnówka = Kleszczele = Narew = Narewka = Powiat Hajnowski = Grabowo = Kolno = Kolno = Mały Płock = Powiat Kolneński = Stawiski = Turośl = Łomża = Jedwabne = Łomża = Miastkowo = Nowogród = Piątnica = Powiat Łomżyński = Przytuły = Śniadowo = Wizna = Zbójna = Goniądz = Jasionówka = Jaświły = Knyszyn = Krypno = Mońki = Powiat Moniecki = Trzcianne = Giby = Krasnopol = Powiat Sejneński = Puńsk = Sejny = Sejny = Drohiczyn = Dziadkowice = Grodzisk = Mielnik = Milejczyce = Nurzec-Stacja = Perlejewo = Powiat Siemiatycki = Siemiatycze = Siemiatycze = Dąbrowa Białostocka = Janów = Korycin = Krynki = Kuźnica = Nowy Dwór = Powiat Sokólski = Sidra = Sokółka = Suchowola = Szudziałowo = Bakałarzewo = Filipów = Jeleniewo = Powiat Suwalski = Przerośl = Raczki = Rutka-Tartak = Suwałki = Szypliszki = Wiżajny = Suwałki = Ciechanowiec = Czyżew = Klukowo = Kobylin-Borzymy = Kulesze Kościelne = Nowe Piekuty = Powiat Wysokomazowiecki = Sokoły = Szepietowo = Wysokie Mazowieckie = Wysokie Mazowieckie = Kołaki Kościelne = Powiat Zambrowski = Rutki = Szumowo = Zambrów = Zambrów = Województwo podlaskie = Borzytuchom = Bytów = Czarna Dąbrówka = Kołczygłowy = Lipnica = Miastko = Parchowo = Powiat Bytowski = Studzienice = Trzebielino = Tuchomie = Brusy = Chojnice = Chojnice = Czersk = Konarzyny = Powiat Chojnicki = Czarne = Człuchów = Człuchów = Debrzno = Koczała = Powiat Człuchowski = Przechlewo = Rzeczenica = Gdańsk = Cedry Wielkie = Kolbudy = Powiat Gdański = Pruszcz Gdański = Pruszcz Gdański = Przywidz = Pszczółki = Suchy Dąb = Trąbki Wielkie = Gdynia = Chmielno = Kartuzy = Powiat Kartuski = Przodkowo = Sierakowice = Somonino = Stężyca = Sulęczyno = Żukowo = Dziemiany = Karsin = Kościerzyna = Kościerzyna = Liniewo = Lipusz = Nowa Karczma = Powiat Kościerski = Stara Kiszewa = Gardeja = Kwidzyn = Kwidzyn = Powiat Kwidzyński = Prabuty = Ryjewo = Sadlinki = Cewice = Lębork = Łeba = Nowa Wieś Lęborska = Powiat Lęborski = Wicko = Lichnowy = Malbork = Malbork = Miłoradz = Nowy Staw = Powiat Malborski = Stare Pole = Krynica Morska = Nowy Dwór Gdański = Ostaszewo = Powiat Nowodworski = Stegna = Sztutowo = Hel = Jastarnia = Kosakowo = Krokowa = Powiat Pucki = Puck = Puck = Władysławowo = Damnica = Dębnica Kaszubska = Główczyce = Kępice = Kobylnica = Potęgowo = Powiat Słupski = Słupsk = Słupsk = Smołdzino = Ustka = Ustka = Sopot = Bobowo = Czarna Woda = Kaliska = Lubichowo = Osieczna = Osiek = Powiat Starogardzki = Skarszewy = Skórcz = Skórcz = Smętowo Graniczne = Starogard Gdański = Starogard Gdański = Zblewo = Dzierzgoń = Mikołajki Pomorskie = Powiat Sztumski = Stary Dzierzgoń = Stary Targ = Sztum = Gniew = Morzeszczyn = Pelplin = Powiat Tczewski = Subkowy = Tczew = Tczew = Choczewo = Gniewino = Linia = Luzino = Łęczyce = Powiat Wejherowski = Reda = Rumia = Szemud = Wejherowo = Wejherowo = Województwo pomorskie = Będzin = Bobrowniki = Czeladź = Mierzęcice = Powiat Będziński = Psary = Siewierz = Sławków = Wojkowice = Bestwina = Bielsko-Biała = Buczkowice = Czechowice-Dziedzice = Jasienica = Jaworze = Kozy = Porąbka = Powiat Bielski = Szczyrk = Wilamowice = Wilkowice = Bieruń = Bojszowy = Chełm Śląski = Imielin = Lędziny = Powiat Bieruńsko-Lędziński = Bytom = Chorzów = Brenna = Chybie = Cieszyn = Dębowiec = Goleszów = Hażlach = Istebna = Powiat Cieszyński = Skoczów = Strumień = Ustroń = Wisła = Zebrzydowice = Blachownia = Częstochowa = Dąbrowa Zielona = Janów = Kamienica Polska = Kłomnice = Koniecpol = Konopiska = Kruszyna = Lelów = Mstów = Mykanów = Olsztyn = Poczesna = Powiat Częstochowski = Przyrów = Rędziny = Starcza = Dąbrowa Górnicza = Gliwice = Gierałtowice = Knurów = Pilchowice = Powiat Gliwicki = Pyskowice = Rudziniec = Sośnicowice = Toszek = Wielowieś = Jastrzębie-Zdrój = Jaworzno = Katowice = Kłobuck = Krzepice = Lipie = Miedźno = Opatów = Panki = Popów = Powiat Kłobucki = Przystajń = Wręczyca Wielka = Boronów = Ciasna = Herby = Kochanowice = Koszęcin = Lubliniec = Pawonków = Powiat Lubliniecki = Woźniki = Łaziska Górne = Mikołów = Ornontowice = Orzesze = Powiat Mikołowski = Wyry = Mysłowice = Koziegłowy = Myszków = Niegowa = Poraj = Powiat Myszkowski = Żarki = Piekary Śląskie = Goczałkowice-Zdrój = Kobiór = Miedźna = Pawłowice = Powiat Pszczyński = Pszczyna = Suszec = Kornowac = Krzanowice = Krzyżanowice = Kuźnia Raciborska = Nędza = Pietrowice Wielkie = Powiat Raciborski = Racibórz = Rudnik = Ruda Śląska = Czerwionka-Leszczyny = Gaszowice = Jejkowice = Lyski = Powiat Rybnicki = Świerklany = Rybnik = Siemianowice Śląskie = Sosnowiec = Świętochłowice = Kalety = Krupski Młyn = Miasteczko Śląskie = Ożarowice = Powiat Tarnogórski = Radzionków = Świerklaniec = Tarnowskie Góry = Tworóg = Zbrosławice = Tychy = Godów = Gorzyce = Lubomia = Marklowice = Mszana = Powiat Wodzisławski = Pszów = Radlin = Rydułtowy = Wodzisław Śląski = Zabrze = Irządze = Kroczyce = Łazy = Ogrodzieniec = Pilica = Poręba = Powiat Zawierciański = Szczekociny = Włodowice = Zawiercie = Żarnowiec = Żory = Czernichów = Gilowice = Jeleśnia = Koszarawa = Lipowa = Łękawica = Łodygowice = Milówka = Powiat Żywiecki = Radziechowy-Wieprz = Rajcza = Ślemień = Świnna = Ujsoły = Węgierska Górka = Żywiec = Województwo śląskie = Busko-Zdrój = Gnojno = Nowy Korczyn = Pacanów = Powiat Buski = Solec-Zdrój = Stopnica = Tuczępy = Wiślica = Imielno = Jędrzejów = Małogoszcz = Nagłowice = Oksa = Powiat Jędrzejowski = Sędziszów  = Słupia  = Sobków = Wodzisław = Bejsce = Czarnocin = Kazimierza Wielka = Opatowiec = Powiat Kazimierski = Skalbmierz = Kielce = Bieliny = Bodzentyn = Chęciny = Chmielnik = Daleszyce = Górno = Łagów = Łopuszno = Masłów = Miedziana Góra = Mniów = Morawica = Nowa Słupia = Piekoszów = Pierzchnica = Powiat Kielecki = Raków = Sitkówka-Nowiny = Strawczyn = Zagnańsk = Fałków = Gowarczów = Końskie = Powiat Konecki = Radoszyce = Ruda Maleniecka = Słupia = Smyków = Stąporków = Baćkowice = Iwaniska = Lipnik = Opatów = Ożarów  = Powiat Opatowski = Sadowie = Tarłów = Wojciechowice = Bałtów = Bodzechów = Ćmielów = Kunów = Ostrowiec Świętokrzyski = Powiat Ostrowiecki = Waśniów = Działoszyce = Kije = Michałów = Pińczów = Powiat Pińczowski = Złota = Dwikozy = Klimontów = Koprzywnica = Łoniów = Obrazów = Powiat Sandomierski = Samborzec = Sandomierz = Wilczyce = Zawichost = Bliżyn = Łączna = Powiat Skarżyski = Skarżysko Kościelne = Skarżysko-Kamienna = Suchedniów = Brody = Mirzec = Pawłów = Powiat Starachowicki = Starachowice = Wąchock = Bogoria = Łubnice = Oleśnica = Osiek = Połaniec = Powiat Staszowski = Rytwiany = Staszów = Szydłów = Kluczewsko = Krasocin = Moskorzew = Powiat Włoszczowski = Radków = Secemin = Włoszczowa = Województwo świętokrzyskie  = Bartoszyce = Bartoszyce = Bisztynek = Górowo Iławeckie = Górowo Iławeckie = Powiat Bartoszycki = Sępopol = Braniewo = Braniewo = Frombork = Lelkowo = Pieniężno = Płoskinia = Powiat Braniewski = Wilczęta = Działdowo = Działdowo = Iłowo-Osada = Lidzbark = Płośnica = Powiat Działdowski = Rybno = Elbląg = Elbląg = Godkowo = Gronowo Elbląskie = Markusy = Milejewo = Młynary = Pasłęk = Powiat Elbląski = Rychliki = Tolkmicko = Ełk = Ełk = Kalinowo = Powiat Ełcki = Prostki = Stare Juchy = Giżycko = Giżycko = Kruklanki = Miłki = Powiat Giżycki = Ryn = Wydminy = Banie Mazurskie = Dubeninki = Gołdap = Powiat Gołdapski = Iława = Iława = Kisielice = Lubawa = Lubawa = Powiat Iławski = Susz = Zalewo = Barciany = Kętrzyn = Kętrzyn = Korsze = Powiat Kętrzyński = Reszel = Srokowo = Kiwity = Lidzbark Warmiński = Lidzbark Warmiński = Lubomino = Orneta = Powiat Lidzbarski = Mikołajki = Mrągowo = Mrągowo = Piecki = Powiat Mrągowski = Sorkwity = Janowiec Kościelny = Janowo = Kozłowo = Nidzica = Powiat Nidzicki = Biskupiec = Grodziczno = Kurzętnik = Nowe Miasto Lubawskie = Nowe Miasto Lubawskie = Powiat Nowomiejski = Kowale Oleckie = Olecko = Powiat Olecki = Świętajno = Wieliczki = Olsztyn = Barczewo = Biskupiec = Dobre Miasto = Dywity = Gietrzwałd = Jeziorany = Jonkowo = Kolno = Olsztynek = Powiat Olsztyński = Purda = Stawiguda = Świątki = Dąbrówno = Grunwald = Łukta = Małdyty = Miłakowo = Miłomłyn = Morąg = Ostróda = Ostróda = Powiat Ostródzki = Biała Piska = Orzysz = Pisz = Powiat Piski = Ruciane-Nida = Dźwierzuty = Jedwabno = Pasym = Powiat Szczycieński = Rozogi = Szczytno = Szczytno = Świętajno = Wielbark = Budry = Powiat Węgorzewski = Pozezdrze = Węgorzewo = Województwo warmińsko-mazurskie = Budzyń = Chodzież = Chodzież = Margonin = Powiat Chodzieski = Szamocin = Czarnków = Czarnków = Drawsko = Krzyż Wielkopolski = Lubasz = Połajewo = Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki = Trzcianka = Wieleń = Czerniejewo = Gniezno = Gniezno = Kiszkowo = Kłecko = Łubowo = Mieleszyn = Niechanowo = Powiat Gnieźnieński = Trzemeszno = Witkowo = Borek Wielkopolski = Gostyń = Krobia = Pępowo = Piaski = Pogorzela = Poniec = Powiat Gostyński = Granowo = Grodzisk Wielkopolski = Kamieniec = Powiat Grodziski = Rakoniewice = Wielichowo = Jaraczewo = Jarocin = Kotlin = Powiat Jarociński = Żerków = Blizanów = Brzeziny = Ceków-Kolonia = Godziesze Wielkie = Koźminek = Lisków = Mycielin = Opatówek = Powiat Kaliski = Stawiszyn = Szczytniki = Żelazków = Kalisz = Baranów = Bralin = Kępno = Łęka Opatowska = Perzów = Powiat Kępiński = Rychtal = Trzcinica = Babiak = Chodów = Dąbie = Grzegorzew = Kłodawa = Koło = Koło = Kościelec = Olszówka = Osiek Mały = Powiat Kolski = Przedecz = Konin = Golina = Grodziec = Kazimierz Biskupi = Kleczew = Kramsk = Krzymów = Powiat Koniński = Rychwał = Rzgów = Skulsk = Sompolno = Stare Miasto = Ślesin = Wierzbinek = Wilczyn = Czempiń = Kościan = Kościan = Krzywiń = Powiat Kościański = Śmigiel = Kobylin = Koźmin Wielkopolski = Krotoszyn = Powiat Krotoszyński = Rozdrażew = Sulmierzyce = Zduny = Krzemieniewo = Lipno = Osieczna = Powiat Leszczyński = Rydzyna = Święciechowa = Wijewo = Włoszakowice = Leszno = Chrzypsko Wielkie = Kwilcz = Międzychód = Powiat Międzychodzki = Sieraków = Kuślin = Lwówek = Miedzichowo = Nowy Tomyśl = Opalenica = Powiat Nowotomyski = Zbąszyń = Oborniki = Powiat Obornicki = Rogoźno = Ryczywół = Nowe Skalmierzyce = Odolanów = Ostrów Wielkopolski = Ostrów Wielkopolski = Powiat Ostrowski = Przygodzice = Raszków = Sieroszewice = Sośnie = Czajków = Doruchów = Grabów nad Prosną = Kobyla Góra = Kraszewice = Mikstat = Ostrzeszów = Powiat Ostrzeszowski = Białośliwie = Kaczory = Łobżenica = Miasteczko Krajeńskie = Piła = Powiat Pilski = Szydłowo = Ujście = Wyrzysk = Wysoka = Chocz = Czermin = Dobrzyca = Gizałki = Gołuchów = Pleszew = Powiat Pleszewski = Poznań = Buk = Czerwonak = Dopiewo = Kleszczewo = Komorniki = Kostrzyn = Kórnik = Luboń = Mosina = Murowana Goślina = Pobiedziska = Powiat Poznański = Puszczykowo = Rokietnica = Stęszew = Suchy Las = Swarzędz = Tarnowo Podgórne = Bojanowo = Jutrosin = Miejska Górka = Pakosław = Powiat Rawicki = Rawicz = Lądek = Orchowo = Ostrowite = Powiat Słupecki = Powidz = Słupca = Słupca = Strzałkowo = Strzałkowo = Duszniki = Kaźmierz = Obrzycko = Obrzycko = Ostroróg = Pniewy = Powiat Szamotulski = Szamotuły = Wronki = Dominowo = Krzykosy = Nowe Miasto Nad Wartą = Powiat Średzki = Środa Wielkopolska = Zaniemyśl = Brodnica = Dolsk = Książ Wielkopolski = Powiat Śremski = Śrem = Brudzew = Dobra = Kawęczyn = Malanów = Powiat Turecki = Przykona = Tuliszków = Turek = Turek = Władysławów = Damasławek = Gołańcz = Mieścisko = Powiat Wągrowiecki = Skoki = Wapno = Wągrowiec = Wągrowiec = Powiat Wolsztyński = Przemęt = Siedlec = Wolsztyn = Kołaczkowo = Miłosław = Nekla = Powiat Wrzesiński = Pyzdry = Września = Jastrowie = Krajenka = Lipka = Okonek = Powiat Złotowski = Tarnówka = Zakrzewo = Złotów = Złotów = Województwo wielkopolskie = Białogard = Powiat Białogardzki = Białogard = Karlino = Tychowo = Powiat Choszczeński = Choszczno = Bierzwnik = Drawno = Krzęcin = Pełczyce = Recz = Powiat Drawski = Czaplinek = Drawsko Pomorskie = Kalisz Pomorski = Złocieniec = Wierzchowo = Powiat Goleniowski = Goleniów = Maszewo = Nowogard = Osina = Przybiernów = Stepnica = Brojce = Powiat Gryficki = Gryfice = Karnice = Płoty = Rewal = Trzebiatów = Banie = Cedynia = Chojna = Gryfino = Powiat Gryfiński = Mieszkowice = Moryń = Stare Czarnowo = Trzcińsko-Zdrój = Widuchowa = Dziwnów = Golczewo = Kamień Pomorski = Powiat Kamieński = Międzyzdroje = Świerzno = Wolin = Gościno = Dygowo = Kołobrzeg = Powiat Kołobrzeski = Kołobrzeg = Rymań = Siemyśl = Ustronie Morskie = Koszalin = Będzino = Bobolice = Biesiekierz = Mielno = Manowo = Powiat Koszaliński = Polanów = Sianów = Świeszyno = Dobra = Łobez = Powiat Łobeski = Radowo Małe = Resko = Węgorzyno = Barlinek = Dębno = Boleszkowice = Myślibórz = Nowogródek Pomorski = Powiat Myśliborski = Dobra = Kołbaskowo = Nowe Warpno = Police = Powiat Policki = Bielice = Lipiany = Kozielice = Przelewice = Pyrzyce = Powiat Pyrzycki = Warnice = Darłowo = Malechowo = Postomino = Darłowo = Sławno = Powiat Sławieński = Sławno = Chociwel = Dobrzany = Dolice = Ińsko = Kobylanka = Marianowo = Stara Dąbrowa = Stargard = Powiat Stargardzki = Stargard  = Suchań = Szczecin = Barwice = Biały Bór = Borne Sulinowo = Grzmiąca = Szczecinek = Powiat Szczecinecki = Szczecinek = Brzeżno = Połczyn Zdrój = Rąbino = Sławoborze = Świdwin = Powiat Świdwiński = Świdwin = Świnoujście = Człopa = Mirosławiec = Tuczno = Wałcz = Powiat Wałecki = Wałcz = Województwo zachodniopomorskie Bejsce = Busko-Zdrój = Chmielnik = Czarnocin = Gnojno = Kazimierza Wielka = Nowy Korczyn = Opatowiec = Pacanów = Pierzchnica = Skalbmierz = Solec-Zdrój = Stopnica = Tuczępy = Wiślica = Imielno = Jędrzejów = Małogoszcz = Nagłowice = Oksa = Sędziszów = Słupia = Sobków = Wodzisław = Kielce = Bieliny = Chęciny = Daleszyce = Górno = Łagów = Masłów = Miedziana Góra = Morawica = Nowiny = Piekoszów = Raków = Strawczyn = Zagnańsk = Fałków = Gowarczów = Końskie = Mniów = Radoszyce = Ruda Maleniecka = Smyków = Stąporków = Opatów = Baćkowice = Ćmielów = Iwaniska = Lipnik = Ożarów = Sadowie = Tarłów = Wojciechowice = Ostrowiec Świętokrzyski = Bałtów = Bodzechów = Kunów = Nowa Słupia = Waśniów = Działoszyce = Kije = Michałów = Pińczów = Złota = Sandomierz = Dwikozy = Klimontów = Koprzywnica = Łoniów = Obrazów = Samborzec = Wilczyce = Zawichost = Skarżysko-Kamienna = Suchedniów = Bliżyn = Łączna = Skarżysko Kościelne = Starachowice = Bodzentyn = Brody = Mirzec = Pawłów = Wąchock = Bogoria = Łubnice = Oleśnica = Osiek = Połaniec = Rytwiany = Staszów = Szydłów = Kluczewsko = Krasocin = Łopuszno = Moskorzew = Radków = Secemin = Słupia (Konecka) = Włoszczowa = Chlewiska = Jastrząb = Mirów = Orońsko =  Szydłowiec = Wierzbica

Porozmawiajmy - Zadzwoń