Skuteczność – 

wygramy

Twoją sprawę

 

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka adwokata Radosława Krakowiaka to wiodąca, ciągle poszerzająca swoją ofertę kancelaria. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej pomocy prawnej opartej na doświadczeniu, wiedzy i gwarancji zachowania tajemnicy adwokackiej oraz zachowania zasad etycznych. 
 
Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno  na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Usługi Kancelarii wykonywane są zarówno na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również na terenie całego kraju – osobiście lub w oparciu o współpracę z innymi kancelariami adwokackimi. 

Naszymi atutami jest wysoka skuteczność oraz wysokie zadowolenie naszych Mocodawców.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż nasza kancelaria została laureatem w konkursie Orły Prawa 2020 za wysokie oceny przyznawane przez naszych zadowolonych Mocodawców.

Nasza Kancelaria została również wyróżniona w serwisie oferteo. Codziennie poszerzamy swoją ofertę świadcząc usługi na wysokim poziomie. Wiemy, że tylko całkowite poświęcenie gwarantuje najwyższe zadowolenie naszych Mocodawców.

Nasze specjalizacje

Prawo cywilne

Sprawy cywilne to specyficzny rodzaj spraw w których niezbędna jest dogłębna wiedza i doświadczenie. Nasi adwokaci pomogą maksymalnie zwiększyć szanse na zwycięstwo. Skarżysko Kielce

Prawo karne

Czasami popadamy w konflikt z prawem. Tutaj niezbędna jest chwila (im szybciej tym lepiej) uzyskania ochrony prawnej adwokata. Jeżeli mają Ci postawić zarzuty lub doręczony zostanie akt oskarżenia nie ryzykuj – zaufaj specjalistom.  

i

Obsługa prawna firm

W ramach naszych usług świadczymy comiesięczną pomoc prawną firm. Windykujemy kontrahentów, którzy opóźniają się z zapłatą, sporządzamy, analizujemy umowy oraz świadczymy doradztwo prawne. Adwokat Kielce

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest szczególną dziedziną prawa. Pomagamy osobom min. uzyskać kontakty z dziećmi czy też uzyskać korzystne alimenty.

Odszkodowania

Pomagamy naszym Mocodawcom uzyskać maksymalnie możliwe odszkodowanie. Dochodzimy odszkodowań zarówno komunikacyjnych ale i w związku z wypadkami w pracy. Adwokat Skarżysko

i

Upadłości i restrukturyzacja

W ramach naszych usług świadczymy comiesięczną pomoc prawną firm. Windykujemy kontrahentów, którzy opóźniają się z zapłatą, sporządzamy, analizujemy umowy oraz świadczymy doradztwo prawne. Adwokat Kielce

Prawo cywilne

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie (min. wypadki komunikacyjne, szkoda na osobie i mieniu etc), jak również sprawami z zakresu prawa rzeczowego (ochrona posiadania, zniesienia współwłasności, służebności osobiste i gruntowe itd.). Świadczymy na powyższy zakres porady prawne, sporządzamy opinie prawne i reprezentujemy klientów przed wszelkimi sądami tj. sądami powszechnymi I i II instancji, jak również – w zależności od potrzeb – przed Sądem Najwyższym. Należy pamiętać, iż sądem I instancji dla niektórych rodzajów spraw jest Sąd Okręgowy. Sąd Okręgowy zwykle mieści się w miastach wojewódzkich np. Kielce czy Radom. Adwokat Kielce

Prawo karne

Odnośnie prawa karnego nasi prawnicy reprezentują naszych klientów we wszystkich rodzajach spraw (sprawy karne, karne skarbowe, o wykroczenia, o wykroczenia skarbowe) zarówno w postępowaniu przygotowawczym (min. prokuratura, policja) jak i przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu wykonawczym. Dodatkowo specjalizujemy się w dozorach elektronicznych oraz przedterminowych warunkowych zwolnieniach. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego. Występujemy zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych. Adwokat jest w stanie złożyć skuteczną apelację oraz uchronić przed skazaniem. Niektóre  sprawy są rozpoznawane przez Sąd Okręgowy np. na terenie woj. świętokrzyskiego znajduje się w mieście Kielce.

Zasiedzenia adwokat kielce

W ramach spraw cywilnych zajmujemy się również postępowaniem nieprocesowym min. nabywaniem prawa własności przez zasiedzenie. Należy pamiętać, iż możemy nabyć prawo własności na podstawie samego posiadania tzw. posiadania samoistnego tzn. kiedy władamy (corpus) oraz mamy chęć władania dla siebie (animus). W związku z tym po upływie terminu 20 lub 30 lat możemy nabyć nieruchomość nie posiadając aktu własności ziemi, czy też innego tytułu prawnego do nieruchomości. W praktyce przyjmuje się okres 30 letni zasiedzenia z uwagi na obowiązujące w prawie orzecznictwo sądowe.

Odszkodowania

Odnośnie odszkodowań nasza kancelaria zajmuje się sprawami w zakresie odszkodowań. Prowadzimy sprawy z zakresu odszkodowań (komunikacyjnych, wypadków na chodniku). Posiadamy w tym zakresie głębokie doświadczenie. Doradzamy jak należy doprowadzić sprawę do korzystnego rozwiązania. Przeprowadzamy dokładną analizę – przekazujemy szanse na wygranie sprawy i oceniamy rozmiar możliwego do uzyskania odszkodowania.

Wypadki na chodniku

Czasem trudną okolicznością jest wykazanie do kogo należy prawidłowe utrzymanie chodnika. Jeżeli chodnik jest nieprawidłowo wykonany, występują wystające płyty chodnikowe czy też wystające kostki brukowe, a ty poniosłeś z tego tytułu szkodę (wywróciłeś się) możesz dochodzić stosownego zadośćuczynienia. Tak samo występuje jeżeli chodnik w zimie był nieposypany, a ty wywróciłeś się.

Rozwody adwokat kielce

W ramach rozwodów świadczymy pomoc prawną we wszystkich stadiach postępowania. Sprawy rozwodowe wymagają szczególnego podejścia. Czasami pomagamy w ramach mediacji zawrzeć porozumienie pomiędzy małżonkami. Prowadzimy sprawy rozwodowe zarówno z orzeczeniem, jak i bez orzekania o winie stron. Prowadzimy sprawy zarówno przed Sądem Okręgowym, jak i w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Apelacyjnym.  

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne wymaga głębokiego zaangażowania i umiejętności prowadzenia rozmów ze strony pełnomocnika, szczególnej wrażliwości i umiejętności prowadzenia mediacji. Mając na uwadze powyższe świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodowych, separacji, unieważnienia małżeństwa, alimentów (o zasądzenie alimentów, o obniżenie albo o podwyższenie alimentów, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego), o ustalenie kontaktów pomiędzy dziećmi a rodzicami, jak również dotyczących władzy rodzicielskiej, o podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa i inne. 

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. W ramach prawa spadkowego zajmujemy się stwierdzeniami nabycia spadku, powództwami o zachowek oraz podziałami majątku wspólnego. 

Błędy w sztuce medycznej

Reprezentujemy klientów mając na celu udowodnienie lekarzowi oraz Zakładom Opieki Zdrowotnej błędów w sztuce medycznej oraz uzyskaniu w tym zakresie odszkodowań. Są to szczególnie trudne postępowania, gdyż szpitale często unikają odpowiedzialności często zaprzeczając, iż ich działanie było zgodne z zasadami sztuki medycznej. Dla udowodnienia lekarzowi oraz szpitalowi błędu konieczne staje się powołanie instytutów oraz skrupulatne przesłuchanie lekarzy oraz personelu medycznego. Specjalizujemy się szczególnie w zarażeniach szpitalnych WZW. Reprezentujemy również naszych klientów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Zdarzeń Medycznych.

Prawo gospodarcze adwokat skarżysko

Oferujemy Państwu obsługę prawną zarówno spółek prawa handlowego ( zarówno osobowych jak i kapitałowych) oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W tym zakresie nasi prawnicy sporządzają i opiniują umowy, sporządzają opinie prawne oraz reprezentują klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak i występowaniem w imieniu klientów na wszystkich etapach procedury upadłościowej, jak również w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prowadzimy również upadłości konsumenckie.

Prawo egzekucyjne

W ramach prawa egzekucyjnego pomagamy klientom w egzekucji należności wynikających
z prawomocnych wyroków sądowych. Pomagamy również odzyskać długi klientów prowadząc skuteczną windykację. Dobry adwokat jest w stanie poprowadzić windykację skutecznie i pewnie. W tym celu współpracujemy z komornikami na terenie całej Polski.

Arbitraż, negocjacje i mediacje 

Często wyjściem ze sporu jest jego ugodowe pozasądowe rozstrzygnięcie. W związku z powyższym kancelaria świadczy usługi na rzecz polubownego rozstrzygnięcia zaistniałych sporów. Zgodnie z umową strony tworzą między sobą wzajemne ustępstwa. Mediator jest osobą postronną, która dąży do tego aby strony doszły do porozumienia bez prowadzenia wieloletniej sprawy sądowej. 

adwokat kielce

Dlaczego my ?

Wysoko oceniana kancelaria

Nasza Kancelaria jest jedną z najlepiej ocenianych kancelarii.

Nowoczesna kancelaria

Nasza kancelaria jest jedną z najnowocześniejszych kancelarii na terenie województwa świętokrzyskiego. Pracujemy na dwóch głównych programach prawniczych dzięki czemu mamy dostęp do najnowszych komentarzy oraz orzeczeń sądowych.

Wnikliwa ocena sprawy

W naszej kancelarii szczegółowo analizujemy stan prawny każdej sprawy i określamy szanse na jej wygranie. 

Adwokat Skarżysko ul. Sikorskiego 22/2 Skarżysko-Kamienna

Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak

Telefon 535 866 000

Kancelaria Adwokacka w Kielcach

ul. Świętego Leonarda 1 lok. 28

25-311 Kielce

adwokat kielce

 

 

Kancelaria Adwokacka w Skarżysku-Kamiennej

ul.  Sikorskiego 22/2

26-110 Skarżysko – Kamienna o 

Porozmawiajmy - Zadzwoń