Prawo cywilne jest ogólnym określeniem na zbiór praw, które regulują stosunki międzyludzkie oraz ich wzajemne relacje. Prawo cywilne obejmuje takie dziedziny jak prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo dziedziczenia, prawo do ochrony dóbr osobistych, prawo do ochrony...