Prawo cywilne to dział prawa, który reguluje stosunki między ludźmi. Jest to prawo prywatne, które określa, jakie są prawa i obowiązki stron w stosunku do siebie. Prawo cywilne obejmuje takie dziedziny jak prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo własności, prawo...