Prawo cywilne jest działem prawa, który reguluje stosunki międzyludzkie oraz ich prawa i obowiązki. Prawo cywilne składa się z trzech gałęzi: prawa osobistego, prawa majątkowego oraz prawa rodzinnego. Prawo osobiste reguluje stosunki międzyludzkie, chroniąc jednostkę...