Prawo karne jest zbiorem zwykle pisanego i niepisanego prawa, które definiuje i karze przestępstwa; ogólnie rzecz biorąc, ludzie myślą, że prawo karne znajdzie lub ukarze „złe” zachowanie. Niestety, to, co określa się jako „złe” zachowanie, jest często trudne do...