Długo oczekiwana reforma prawa cywilnego w Polsce wreszcie została uchwalona przez Sejm. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie dwóch lat od dnia ogłoszenia ustawy, czyli 1 stycznia 2021 roku. Zmiany mają na celu dostosowanie krajowego prawa cywilnego do standardów...