Prawo cywilne to jeden z trzech głównych działów prawa, obok prawa karnego i prawa administracyjnego. Prawo cywilne reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi oraz między osobami fizycznymi a osobami prawnymi. Obejmuje ono takie dziedziny jak prawo rodzinne,...