"Nadrzędnym celem jest zawsze dobro klienta"
 
tel. 535 866 000
(proszę dzwonić - porozmawiajmy o Państwa problemie)
Kancelaria Adwokacka adwokata Radosława Krakowiaka to innowacyjna, dynamicznie rozwijająca się Kancelaria. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej pomocy prawnej opartej na doświadczeniu, wiedzy i gwarancji zachowania tajemnicy adwokackiej oraz zachowania zasad etycznych. 

Realizujemy szeroką pomoc prawną na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, zapewniając kompleksową pomoc prawną.
Usługi Kancelarii wykonywane są zarówno na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również na terenie całego kraju – osobiście lub w oparciu o współpracę z innymi kancelariami adwokackimi. 
 
Preferujemy kontakt telefoniczny celem przedłożenia naszej szerokiej oferty. Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług oraz poszanowanie tajemnicy adwokackiej. Proszę dzwonić - zapewniamy, iż będą Państwo zadowoleni.

adwokat kielce

 

Nasze specjalizacje:

- prawo cywilne 

Nasza Kancelariia zajmuje się przede wszystkim sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie ( wypadki komunikacyjne, szkoda na osobie i mieniu etc ), jak również sprawami z zakresu prawa rzeczowego (ochrona posiadania, zniesienia współwłasności itd.). Świadczymy na powyższy zakres porady prawne, sporządzamy opinie prawne i reprezentujemy klientów przed wszelkimi sądami tj. sądami powszechnymi I i II instancji, jak również - w zależności od potrzeb - przed Sądem Najwyższym

- prawo karne

Odnośnie prawa karnego nasi prawnicy reprezentują naszych klientów we wszystkich rodzajach spraw (sprawy karne, karne skarbowe, o wykroczenia, o wykroczenia skarbowe)
zarówno w postępowaniu przygotowawczym (min. prokuratura, policja) jak i przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu wykonawczym.
Dodatkowo specjalizujemy się w dozorach elektronicznych oraz przedterminowych warunkowych zwolnieniach.
Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego. Występujemy zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych.  Doświadczenie zdobyte w największej karnej Kancelarii Adwokata Macieja Sobczyka w Kielcach świadzczy o najwyższej jakości świadczonych usług.

- prawo gospodarcze 

Oferujemy Państwu obsługę prawną zarówno spółek prawa handlowego (osobowych oraz kapitałowych) jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W tym zakresie nasi prawnicy sporządzają i opiniują umowy, sporządzają opinie prawne oraz reprezentują klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.
 
- prawo rodzinne

Prawo rodzinne wymaga głębokiego zaangażowania i umiejętności prowadzenia rozmów ze strony pełnomocnika, szczególnej wrażliwości i umiejętności prowadzenia mediacji. 
Mając na uwadze powyższe świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodowych, separacji, unieważnienia małżeństwa, alimentów (o zasądzenie alimentów, o obniżenie albo o podwyższenie alimentów, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego), o ustalenie kontaktów pomiędzy dziećmi a rodzicami, jak również dotyczących władzy rodzicielskiej, o podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa i inne. Szczególną wagę poświęcamy problematyce rozwodów. Rozwód to zwykle bardzo duże przeżycie dla klienta, gdzie kancelaria poświęca dużo czasu celem znalezienia nalepszego rozwiązania dla Mocodawcy.

- prawo spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, podziały majątku wspólnego, powództwa o zachowek)

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. W ramach prawa spadkowego zajmujemy się stwierdzeniami nabycia spadku, powództwami o zachowek oraz podziałami majątku wspólnego.

- prawo egzekucyjne - windykacja należności
 
W ramach prawa egzekucyjnego pomagamy klientom w egzekucji należności wynikających
z prawomocnych wyroków sądowych. Pomagamy również odzyskać długi klientów prowadząc skuteczną windykację. Dobry adwokat jest w stanie poprowadzić windykację skutecznie i pewnie.
 
- prawo upadłościowe i restrukuryzacyjne
 
Kancelaria zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak i występowaniem w imieniu klientów na wszystkich etapach procedury upadłościowej, jak również w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 
- arbitraż, negocjacje i mediacje
 
Często wyjściem ze sporu jest jego ugodowe pozasądowe rozstrzygnięcie. W związku z powyższym kancelaria świadczy usługi na rzecz polubownego rozstrzygnięcia zaistniałych sporów.
 
- zamówienia publiczne

Odnośnie zamówień publicznych kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców, tak podmiotów prywatnych jak i publicznych. W ramach świadczonych usług opinujemy specyfikację ogólnych warunków zamówienia, uczestniczymy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach odwoławczych, sporządzamy także opinie prawne. Przygotowujemy i opiniujemy regulaminy udzielania zamówień poniżej kwot przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Masz wątpliwości do obszarów działalności - zadzwoń - 535 866 000

Porady prawne

W ramach kancelarii świadczymy pomoc prawną w postępowaniu przedsądowym. Oceniamy ryzyko oraz szczegółowo informujemy klientów o szansach na wygranie sprawy. 
 

KANCELARIA KIELCE - SKARŻYSKO-KAMIENNA (codziennie jesteśmy dostępni zarówno w Kielcach jak i w Skarżysku-Kamiennej)
 
 
Kancelaria Kielce Adwokat Kielce (trzecie piętro)
Świętego Leonarda 1/28
Kielce, 25-311 Poland
535866000
 
Kancelaria Skarżysko-Kamienna Adwokat Skarżysko (tuż przy Sądzie Rejonowym)
Sikorskiego 22/2
Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie 26-110 Poland
535866000
 
W ramach Kancelarii Adwokat Skarżysko świadczymy codzienną pomoc prawną.
W ramach Kancelarii Adwokat Kielce umożliwiamy uzyskanie pomocy głównie popołudniami. 
(prosimy dzwonić celem umówienia wizyty)

Adwokat Kielce, Adwokat Skarżysko

Zapraszamy do korzystania z naszych porad prawnych oraz innych usług.

Copyright©2018 Kancelaria Adwokacka, All Rights Reserved. Adwokat Kielce, Adwokat Skarżysko, porady prawne
 
 
Liczba odwiedzin: 2654